نشریه گیلگمش شماره ۳ فارسی

نشریه گیلگمش شماره ۳ فارسی

کد: 120
نوع: نشریه
برند: گیلگمش
وضعیت: موجود

نشریه گیلگمش شماره ۳ فارسی

گیلگمش، یک مجله تخصصی در حوزه‌ی گردشگری است. گیلگمش کهن‌ترین حماسه‌ی جهان است که داستان آن حول محور تکامل یافتن و آگاه شدن انسان می‌چرخد. اساس فصل‌نامه‌های گیلگمش، توسعه‌ی پایدار است؛ یعنی برآورده ساختن نیازهای مردم یک شهر یا کشور بدون استفاده از منابع آیندگان. اهداف فصل‌نامه‌های گیلگمش شامل: معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران و جهان، بررسی ساختارهای فرهنگی و بافت تاریخی و همینطور هنر و صنایع مربوط به اقوام مختلف است. فصل‌نامه‌های فارسی گیلگمش از هفت بخش: چهارراه، ره‌گو، ره‌یافت، راه‌نامه، ره‌آورد(یا همان سوغاتی)، هم‌راه و روبراه تشکیل شده است.

شماره ۳ فارسی

فصل‌نامه گیلگمش شماره ۳ فارسی پیرامون مباحث: طراحی تجربه؛ رویکردی نوین در صنعت گردشگری و صحبت‌های بیژن فرهنگ دره‌شوری است. فصل‌نامه گیلگمش شماره ۳ فارسی، در اول دی ماه سال ۹۵ منتشر شده است. نشریه‌های گیلگمش از کاغذ سنگ تهیه شده‌اند که ضد آب هستند و همینطور برای تهیه آنها هیچ درختی قطع نشده است!


قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

محصولات پربازدید گیلگمش