نشریه گیلگمش شماره ۶ انگلیسی

نشریه گیلگمش شماره ۶ انگلیسی

کد: 119
نوع: نشریه
برند: گیلگمش
وضعیت: موجود

نشریه گیلگمش شماره ۶ انگلیسی

گیلگمش، یک مجله تخصصی در حوزه‌ی گردشگری است. گیلگمش کهن‌ترین حماسه‌ی جهان است که داستان آن حول محور تکامل یافتن و آگاه شدن انسان می‌چرخد. اساس فصل‌نامه‌های گیلگمش، توسعه‌ی پایدار است؛ یعنی برآورده ساختن نیازهای مردم یک شهر یا کشور بدون استفاده از منابع آیندگان. اهداف فصل‌نامه‌های گیلگمش شامل: معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران و جهان، بررسی ساختارهای فرهنگی و بافت تاریخی و ،همینطور هنر و صنایع مربوط به اقوام مختلف است. هدف فصل‌نامه‌های انگلیسی گیلگمش معرفی هنر فرهنگ، تاریخ، سبک زندگی و جاذبه‌های گردشگری ایران و جهان است.

شماره ۶ انگلیسی

فصل‌نامه گیلگمش شماره ۶ انگلیسی پیرامون مبحث تغییر و دگرگونی طبیعت را با موضوع تحول و به طور خاص تمرکز بر تحول در خرده‌فرهنگ‌ها است. نشریه‌های گیلگمش از کاغذ سنگ تهیه شده‌اند که ضد آب هستند و همینطور برای تهیه آنها هیچ درختی قطع نشده است!


قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومان

محصولات پربازدید گیلگمش