نشریه گیلگمش شماره ۵ انگلیسی

نشریه گیلگمش شماره ۵ انگلیسی

کد: 118
نوع: نشریه
برند: گیلگمش
وضعیت: موجود

نشریه گیلگمش شماره ۵ انگلیسی

گیلگمش، یک مجله تخصصی در حوزه‌ی گردشگری است. گیلگمش کهن‌ترین حماسه‌ی جهان است که داستان آن حول محور تکامل یافتن و آگاه شدن انسان می‌چرخد. اساس فصل‌نامه‌های گیلگمش، توسعه‌ی پایدار است؛ یعنی برآورده ساختن نیازهای مردم یک شهر یا کشور بدون استفاده از منابع آیندگان. اهداف فصل‌نامه‌های گیلگمش شامل: معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران و جهان، بررسی ساختارهای فرهنگی و بافت تاریخی و ،همینطور هنر و صنایع مربوط به اقوام مختلف است. هدف فصل‌نامه‌های انگلیسی گیلگمش معرفی هنر فرهنگ، تاریخ، سبک زندگی و جاذبه‌های گردشگری ایران و جهان است.

شماره ۵ انگلیسی

فصل‌نامه گیلگمش شماره ۵ انگلیسی پیرامون تاکید بر نقش موزه‌ها برای تعامل فرهنگی و میراث فرهنگی بر تمدن پارسی است. نشریه‌های گیلگمش از کاغذ سنگ تهیه شده‌اند که ضد آب هستند و همینطور برای تهیه آنها هیچ درختی قطع نشده است!


قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

محصولات پربازدید گیلگمش